Küldetés

A LenniJó Alapítvány az autizmus spektrumzavar (ASD) magasan funkcionáló érintettjeinek és környezetüknek kíván Védett Teret teremteni fizikai és lelki értelemben egyaránt.

Ezért támogatjuk az önkifejezés számos formáját, sokféle lehetőséget biztosítva a minőségi kapcsolatra az érintettek és környezetük között.

Célunk az aspik (Aspergeresek) tehetségkibontakoztatása, kiegyensúlyozott életvitelének segítése, beilleszkedésük megkönnyítése a családtagok, kortársak, pedagógusok, szakemberek és a munkáltatók bevonásával, valamint a társadalom szemléletformálásával, érzékenyítésével.

Hiszünk abban, hogy együttműködve a spektrumon lévők hasznos és megbecsült tagjává válhatnak egy olyan nyitott társadalomnak, ahol bátran felvállalhatják Önmagukat.

Tevékenységeink

Megoldás fókuszú konfliktuskezelés

Az Asperger-szindrómával élő gyerekek több, mint 90 százaléka válik erőszakos iskolai zaklatás (bullying), illetve izoláció áldozatává kisiskolás koráig. Ugyanők szenvedik el a legtöbb, mobbingnak nevezett munkahelyi erőszakot is. A konfliktusos helyzetekben szükséges objektivitás mellett a kulcs az érintett autizmus specifikus működésének ismerete, a környezet felkészítése és kiszámíthatóvá tétele konkrét és reális szabályok alkalmazásával.

Tehetségműhely

Alapítványunk arra törekszik, hogy a tehetséget autizmusbarát módon, a speciális eltérések és igények mentén segítsünk kibontakozni. A cél, hogy az érintettek akár felnőtt korukban is kamatoztathassák szuperképességeiket.

Az Asperger-szindróma speciális látásmódja gyakran párosul kiemelkedő intellektussal és a szokásosnál mélyebb, részletekbe menő érdeklődéssel. Az informatika világának szabályszerűségei különösen vonzóak az aspik számára. Számukra az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karával informatikai távoktatási tananyag kidolgozásában és a szocializációt, a mindennapi életvezetést segítő, az élethelyzeteket játékosító úgynevezett gamifikáció fejlesztésében működünk együtt. Az alkotómunkában a hulladékból értéket teremtő upcycling megközelítéssel bolygónk védelmére, a természeti környezet terheltségének mérséklésére, valamint ökológiai lábnyomunk csökkentésére törekszünk.

Mentorhálózat

Ki érthetne jobban egy aspergerest, mint egy másik aspi, aki ha nem is ugyanabban a cipőben, de hasonló úton jár?

Az aspik csoportjának érettebb, bölcsebb tagjai, megélt élettapasztalataikat megosztva tudják segíteni a fiatalabb nemzedékeket.

Az Aspi mentor hálózattal a nemzetközi jó gyakorlat alapján egy olyan virtuális Védett Teret kívánunk létrehozni, amely különösen hasznos a közös anyanyelvű Kárpát-medencei magyarság számára. Ennek megvalósítása csökkentené az érintettek ellátásának é s támogatásának Budapest-központúságát.

Munkahelyi integrációs program

A hazai ellátórendszer 16 éves korig foglalkozik szervezetten az autizmus spektrumzavar (ASD), így az Asperger-szindróma érintettjeivel. Ezt követően önállóan kell boldogulnia a fiataloknak és a családoknak az iskolai, felsőoktatási és a munkavállalói környezetben.

Az aspi fiataloknak és felnőtteknek kívánunk segíteni a beilleszkedésben munkahelyi integrációs coaching programunkkal, amelynek keretében a környezet felkészítése és az egyén közösségbe való bevezetése összehangoltan valósul meg.

Biomajor

A LenniJó Önfenntartó Major célja, egy olyan integráló és érzékenyítő Védett Tér létrehozása, ahol az autizmus spektrumzavarral élők és családjuk oktatási, fejlesztési és életvezetési támogatása folyik a gasztronómia, természet és művészet univerzális nyelvén, továbbá a többségi társadalom érzékenyítése és tehetségük közös kibontakoztatása egyaránt megvalósul.

A biogazdálkodásra épülő alkotó terápia valódi tapasztalaton alapuló aktív együttműködéssel segíti a szociális és kooperatív készségek fejlődését, támogatja a vizuális gondolkodást, a kreativitást, valamint a tehetséggondozást.

A biomajor meg kívánja termelni a saját fenntartásához szükséges alapanyagait. A gazdálkodás támogatja a terápiás és szociális foglalkozásokat.

A vendéglátásra, rendezvényszervezésre alkalmas térben erdei iskola, nyári tábor és családi vendéglátás egyaránt elérhetővé válik.

Íz- és ízérzékelés fejlesztés

A nyüzsgő városok ingereitől mentes természetközeli környezetben a slow-food mozgalom szellemében, íz-, ízlelés-, és ízérzékelés fejlesztést valósítunk meg, ezzel tudatosabb szintre emelve az szociális képességre is kiható étkezési kultúrát.

A helyi gasztrokultúra értékeire épülő, a termőföldtől az asztalig szemléletet követő és hagyományápoló közös ételkészítések ismeret- és élményszerző események.

Élelmiszerelőállítás

Az élelmiszerelőállítást társadalmi vállalkozás keretében, a klasszikus háztáji termékek újragondolásával, fenntartható és környezetbarát kisüzemi volumenben tervezzük. Ennek keretében egészséges, környezettudatos, sajt és tejtermékek, hús és húskészítmények, pékáruk és konzervált élelmiszerek előállítását valósítjuk meg.

Érzékenyítés

Másként vagyunk mások.

A különbségek megismerésével az azonosságokat is könnyebben felfedezhetjük egymásban.

Az egymást kölcsönösen erősítő és kiegészítő értékek felismerése a tartós normává váló elfogadás alapja.

Tevékenységeink közös horizontális célja a társadalom egészének érzékenyítése és az autizmustudatosság terjesztése.

Csapat

Dr. Tóth Bernadett

alapító
nem kategorizálható neurotipikus
a LenniJó alapítója, jogi ügyekben egyengető
magyar ügyvéd, német jogtanácsos - mikor hogy
szívügye a Tehetségmajor
expat családanya

Dr. Szentgyörgyi Andrea

kuratórium elnöke
Aspi,
a LenniJó megálmodója
coach, igazságügyi mediátor és szakács
az ízérzékelés fejlesztés és a munkahelyi integráció a szívügye,
háromgyermekes család mozgatórugója

Tóth Sándor

kuratórium tagja
realtipikus
a Lenni Jó technikai támogatója
épületgépészeti cég ügyvezetője
a  Tehetségmajor megvalósítása a szívügye
büszke édesapa

Vajna Tamás

kuratórium tagja
neuro(n)tipikus
a LenniJó sajtófelelőse
újságíró, lovas
szívügye a Tehetségmajor
sportapuka

Alkonyi Mária

LenniJó  gyógypedagógus, logopédus szakértő
izokrón neurotipikus
beszédfejlesztés és korai intervenció a szakterülete
logopédus, gyógypedagógus
szívügye a Tehetségmajor
fészeklakó

Barta Babett

grafikus

Faa Balázs

webdesigner
talán neurotipikus,
a LenniJó online kommunikációjához ad eszközöket,
képzővész, webdesigner,
a tehetségműhely a szívügye,
egy két gyermekes család boldog tagja

Gallai Mária

gyermekpszichiáter és pszichoterapeuta
szeretek kirándulni, úszni, koncertekre és  színházba járni, énekelni,  táncolni, olvasni, ,
szívügye – inkluzív oktatás, protetikus környezet, akadálymentesítés
Nagyon fontos a családom, büszke vagyok rájuk mind! Szeretem a férjemet, 5 gyermekünk van (közülük a legidősebb autista), ők már mind kirepültek a családi házból. Egyelőre 4 unokánk van, de bízunk a folytatásban.

Matisz János

programvezető
nem tipikus neurotipikus,
a LenniJó forrásszerzés, és társadalmi kapcsolatok felelőse,
agrárközgazdász, üzletfejlesztő, igazságügyi mediátor,
a tehetségmajor létrehozása a szívügye,
háromgyermekes, 2 aspis család megoldásfókuszú motorja

Szabó Réka

önkéntes
aktív neurotipikus,
a LenniJó social media és nemzetközi kapcsolatok felelőse,
egyetemi hallgató,
a kívülálló emberek érzékenyítése a szívügye
legnagyobb gyerek

Partnerek

Segíts hogy megvalósíthassuk küldetésünket! 

Tudtad, hogy Magyarországon jelenleg az össznépesség 1 százalékát diagnosztizált Asperger-szindrómás, vagyis több százezer ember már maga is tud róla, hogy együtt él, tanul és/vagy dolgozik aspergeressel?


Számla

11600006-00000000-79670281
Erste Bank Hungary Zrt.
1128 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Adószám: 18911699-1-12
Statisztikai számjel:18911699-9499-562-12


MagánszemélyGazdasági társaság